Image Not Found

مجلس الخنجي – تحديات البحث العلمي التطبيقي في منطقة الخليج العربي

قناة Majlis Alkhonji

موضوع الجلسة
تحديات البحث العلمي التطبيقي في الخليج العربي
ضيف الجلسة
الدكتور/ غانم كشواني، @GKashwani_87
باحث أكاديمي PhD CEng FICE
محاور الجلسة: حال البحث العلمي في الخليج –
أولويات البحث العلمي في الخليج –
التعاون الصناعي الأكاديمي في الخليج –
توحيد و تشريع البحث العلمي في الخليج –